דף הבית‏ > ‏

בדיחותא

זקנה נכנסת לבית מרקחת ושואלת את הרוקח:
"סליחה, יש לכם כדורים נגד עצירות?"
- "בוודאי", משיב הרוקח.
"יש לכם כדורי שינה?"
- "בוודאי"
"יש לכם חיתולים למבוגרים?"
- "בוודאי"
"יש לכם נרות גליצרין?"
- "בוודאי"
"יש לכם כלי לשיניים תותבות?"
- "בוודאי"
"יש לכם סיר לילה?"
- "בוודאי"
"יש לכם מד לחץ דם?"
- "בוודאי"
"יש לכם..."
- "רגע", עוצר אותה הרוקח, "למה את שואלת את כל השאלות האלה?"
"כי אני וזלמן, החבר שלי, מתחתנים בשבוע הבא", משיבה הזקנה,

 "רצינו לדעת אם אצלכם אפשר להשאיר רשימת מתנות לחתונה"....

 

                        ------------------------------------------------------------------------------

בני השבעים + 
כתבה עפרה גלעד (קיבוץ רמת יוחנן)

שִבעים שנה תחת אוֹתוֹ הדגל 

שִבעים שנה - לא הוֹלכוֹת בּרגל 

בּעצם, זה זהב! בּדיוּק ולא בּערך 

שבעים+ זוֹ היא... א מ צ ע הדרך! 

נוֹלדנוּ, כּשהמדִינה עוֹד לא קמָה 

לאמא, קראוּ - 'אַיִידִישֶה - מָאמָה' 

רק אבּא... לבש מכנסיים כַּ גֶ ב ר, 

"לֵייזר"! היה- כִּנוּי... לאליעֶזר. 

פּרפּר, הִתעוֹפף לוֹ, בּין הפּרחים, 

צִ'ילְבָּה' אמרנוּ, בּסיוֹם ריב בּין אחים. 

דבש, ליקקנוּ ישר מן...הכּוורת, 

שִיחקנוּ בִּ'קלס' אוֹ בּ'פרה עִיוורת'. 

'עכבר'- היה, זה שמחתוּל בּרח! 

ג'וּק, היה רק- זה ששָרץ- בַּמטבח, 

חיפּושית, כּבר אז הייתה אוֹטוֹ קטן 

שפנפנה - הוּגדרה כִּנקבת השפן! 

הנוֹסעים לחוּ'ל יצאוּ רק בּספינוֹת 

'לוֹקְשֶן' היוּ סך הכּול - אטריוֹת. 

שפת הַתִקשוֹרת, הייתה - סֶמָפוֹר. 

הכּסף, היה- סתם גרוּש, עם חוֹר! 

החִיזוּר נעשה בּעזרתוֹ של-הפּרח, 

המזוֹן, נִשמר בּ- ארוֹן הקרח. 

עוֹד לא ידענוּ מה זה - ראדאר 

הפּניצילין, הִתגלה יוֹתר מאוּחר. 

בּדרך כּלל, הִתחתְנוּ ואחר כּך גרוּ בּיחד 

הגלוּלה,לא הייתה! ותמיד היה 'פּחד'. 

טִיטוּלים, לא מכרוּ בּאוֹתה התקוּפה - 

הילדים - נוֹלדוּ תמיד... אחרי החוּפּה. 

בַידיים, כִּיבְּסוּ ותָלו - חִיתוּלים, 

בּשמיים, לא היוּ לַוויינים וטילים. 

מי שמע על-גַז? דלק בּקוֹשי היה. 

בִּישלוּ וחיממוּ מעל - פְּתִילִיָה! 

לא היה אֵף.אֵם, בּקוֹשי שמעוּ מַנגינה 

'קוֹל ישראל', היה הקוֹל של המדינה! 

הגִ'ינס, לא נִכלל בִּתחום - הלבוּש ... 

טרנזיסטוֹר! היה מ' זה חידוּש! 

מי חלם על - מחשב, מעבד תמלילים, 

הכּול בִּכתב יד! ... סִלְסלנוּ מִילִים. 

'הַשְתלה' הייתה מצויה רק - במטע. 

הוֹ! אילוּ היוּ אז .... עדְשוֹת - מגע?! 

בּימי-ההוּלדת, שמחנו עם הוֹרָה והֵיי 

בלי קוֹסם, אפִילו בּלי - דִי גֵ'י . 

אופניים, מהאח הגדוֹל ירשנוּ- 

שעוֹן! רק בָּ-'בַּר-מִצווה' קיבּלנוּ. 

שירי מוֹלדת? הרבה - חיים חפר, 

מתנוֹת, דֵי הרבה... כּל אחת-ספר! 

בּחתוּנה- רבע עוֹף! הרבה מחולוֹת 

הסיפוֹלוּקס! היה אטרקציית ליל הכּלוּלוֹת!! 

היוּ מוּשגים של חזוֹן וּתקוּמה 

ציוֹנוּת! ערכים והמוֹן הגשמה! 

לצה"ל הלכנוּ, והטוֹבים- לטייס! 

אז, לא הסתמכנוּ - על מִפעל הפּיס. 

כּי אכן, נוֹלדנוּ לפני קוֹם המדינה 

וּמה קוֹרה פּה? אני לא מאמינה!!! 

השֹוני עצוּם! בּקיבּוּץ, גם בּעיר 

בוודאי בּ 'מִימְשָל'... צרוֹת למחבִּיר! 

רק אנחנוּ... ממש, לא השתנינוּ 

פרט... לשיבה שזרקה בִּשערנוּ, 

קמטים פּה ושם, ופּרקים כּוֹאבים, 

למרוֹת הכּוֹל - ממשיכים, סוֹחבים. 

כִּי שבעים+ שנה, תחת אוֹתוֹ הדגל 

תוֹדוּ , זה לא הוֹלך סתם בּרגל... 

ו... הגיע הזמן להפסיק לקטר ... 

להמשיך, להאמין! וּכּדאי למהר... 

אפשר לחלוֹם, לתת הפוּגה 

לִתפוֹס מנוּחה, אוּלי הפלגה, 

למַמש תחבּיבים ... ל ת נ וֹ ת   א ה ב י ם.... 

להמשיך וּלהוֹסיף - להתפעל 

ואז לזמזם את שירי ישראל 

לגדל וגם, לעזור לילדים 

וּכְמוּבן שנשמוֹר על הנכדים! 

בּקיצוּר שנחגוֹג וגם נוֹסיף 

הרבּה חכמה - נרעיף 

נרחיב... המשפּחוֹת 

ונִפּגש בּעוֹד הרבּה שמחוֹת!
                       ------------------------------------------------------------------------------
סיפור על אמא שלי.....

------------------------------------------------------------------------------

שירן הקטנה ניגשה לאמא ושאלה אותה:
 "איך נוצרו בני האדם לפני הרבה שנים?"
ענתה האם:"אלוהים ברא את אדם הראשון ואת חווה 
והם ילדו ילדים 
וכך נוצרה האנושות." 
לאחר יומיים פנתה שירן לאבא ושאלה אותו אותה שאלה.
השיב האב: "לפני הרבה שנים היו בעולם קופים ומהם התפתחו בני האדם."
שירן המבולבלת פנתה מיד לאמא: 
"אמא, איך זה יכול להיות שאבא אמר לי שהאנשים התפתחו מהקופים
בעוד שאת אמרת שאלוהים הוא שברא את בני האדם?"
ענתה אמא: "אבא דיבר על המשפחה שלו 
ואני דיברתי על המשפחה שלי
."
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
משען נאות אפקה - מותר להשתטות לפעמים:

------------------------------------------------------------------------------
שיר המוקדש לכל המבוגרים: