28.3.12 - אויר ואוירה - מפגש לשורדי שואה. סיור במוזיאון למורשת יהדות הונגריה בצפת.

נשלח 29 בפבר׳ 2012, 9:27 על ידי ותיקי הגליל
הרשמה בעמותה: 6817944 שלוחה 1.