דוגמאות לעריכת תמונות והכנת מודעות בתכנת picmonkey

https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/limidamerahok/multimedia/picmonkey/%D7%91%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%20(2).jpg      https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/limidamerahok/multimedia/picmonkey/%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99.png
https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/limidamerahok/multimedia/picmonkey/%D7%AA%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A83.jpg                      https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/limidamerahok/multimedia/picmonkey/%D7%91%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%20(3).jpg

https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/limidamerahok/multimedia/picmonkey/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%901.jpg    https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/home/limidamerahok/multimedia/picmonkey/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A32.jpg

כאשר רקע המסגרת שקוף (transparent)


כאשר רקע המסגרת צבעוני