הוספת סימן

 

עפרון

פותח

שמש

אופניים

מדליה

גשם

שבע

שמחה

אנגלית

אוהבים

חלון

מוזיקה

בית

מיטה

אוטובוס

מורה

פעמון

מחשבים

לדבר

חברים

ספר

כלב

בית ספר

סבלנות

ארוחה

ירח

מורה

ארוחה

רדיו

סכנה

טלוויזיה

מקלחת

לשמוע

להסתכל

מספריים

 

לפעילות:

מקמו את הסמן לאחר כל מילה והוסיפו סימן מתאים.

נסו ליצור חמישה משפטים בהם משתלבים מילים וסימנים לפי הדוגמה הבאה:

קמתי היום בשעה ½ ונסעתי ב-b ל-H ה-&.