מבוא למושב - מאת עידית חמל

    אני מאמינה בכבוד האדם ובזכותו לחיות חיים מיטביים בכל גיל ומצב.

אני מאמינה שקיימת תקופת גיל הנקראת זקנה שהשונות והרב גוניות בין האנשים בגיל זה היא רבה אך עדיין ייחודית.

אני מאמינה שתקופה זאת היא תקופת גיל מאתגרת ומדהימה.

אני מאמינה שלכל אדם בתקופה זאת זכות לחיות בכבוד ובאושר.

אני מאמינה שחובתו של כל אדם ושל החברה שבה הוא חיי לדאוג שהיא תהייה כזאת.

אמונה זאת הובילה ומובילה אותי בעשייה היום יומית האישית והחברתית.

מועצה אזורית הגליל העליון באמצעות עמותת ותיקי הגליל ויחד עם תושבי האזור, מובילה החל משנת 2000 תהליך של עיצוב  מערכות 

השירותים בתחום הזקנה.

בשנת 2010 עודכן החזון ונאמר בו:

הגליל העליון יפעל להעצמת הזקן כפרט ושותף פעיל בקהילה המקומית והאזורית, תוך פיתוח מתמשך של מערך שירותים עדכני ומתאים, 

הבטחת בטחון בסיסי לעת זקנה ופתיחת הזדמנות לקידום התחדשותה של כלל הקהילה וצמיחתה האורגנית - מתוך כבוד הערכה 

ומחויבות לאבות האזור, כחלק בלתי נפרד מהקהילה האזורית ורצף החיים.


נקבעו בו 3 מסלולי פיתוח:

קהל היעד הרחבה ומיקוד, הזקן בקהילה המתחדשת, רשת שירותים מתמחה ופתוחה.

התחלנו לבנות את המסלול של זקנה בקיבוץ המתחדש. יחד עם האגף לשירותים חברתיים,מנהלי הקהילות, רכזות רווחה, עו"סיות ותושבים

למדנו את התחום. הבנו שיש צורך לפתח שפה משותפת ולכן קיימנו קורס משותף למובילי התחום בקיבוצים.

התחלנו לעבור בקיבוצים לשמוע את השטח למפות צרכים ולבנות איתו את השירותים, המבנה הארגוני ועוד.


היום, אחרי שנה הוצאנו חוברת המסכמת את אשר למדנו ופיתחנו עד כה. מתוכם אני רוצה להדגיש

מקצת שמצאנו ומקצת שאנו מציעים לעשות.

מצאנו:

בדידות, פחד, מצוקה והליכה לאיבוד, ....

קיבוצים המחפשים דרך לעזור ,

ומה למדנו:

יש דור חדש בקיבוצים, יש צורך בהסדרת מערכות היחסים בין הפרט והקהילה בגיל זה,

אין ספק שהוא צריך למצוא את עצמו- תקופת התבגרות שנייה

הצענו:

מרחבי שיח, נקודות מפגש, תהליכים מחברים, מערכות ארגוניות.

מטרת המפגש היום לבנות את המשך הדרך, בעזרתכם.

יחד נתמודד עם השאלה מה הם מסלולי ההמראה הרצויים לכם למען גמלאות.


בברכה,

עידית חמל, מנכ"ל

עמותת ותיקי הגליל.