סיכום מושב בתחום הזקנה - מסלולי המראה לגמלאות מוצלחת

נכחו כ-40 תושבים מהאזור, מרביתי מחוברים לפעילות העמותה, בנוסף נכחו צוות העמותה, ועו"ס של האגף לשירותים חברתיים.

המושב חולק ל-3 חלקים:

·         סקירה על הנעשה בשנה האחרונה מאז אישור תוכנית האב במליאה ועד כה.

·         הצפת הדילמות באמצעות תיאטרון "פלי בק".

·         מעגלי שיחה על פי תמות מרכזיות.

סיכום מעגלי השיח:

הנושאים הבאים עלו בקבוצות הדיון:

בדידות -

זקנים מעוניינים בפעילויות מאורגנות מהאזור כדי לפגוש אנשים אחרים.

יש בקשה לעזור/ לטפל "בזקנים עם בעיות" ו/או בלי משפחות.

אין עוד קיבוץ -

התפקיד של "מטפל" כבר איננו והפרט חייב לקחת אחריות על עצמו וליזום פעילויות בתוך הקיבוץ ו/או מחוצה לו. יחד עם זה, יש ציפייה שהקיבוץ יתייחס לצרכים של הפרט.

(לא היה מספיק זמן להגדיר מה הצרכים, כיצד הקיבוץ צריך להתייחס וכו'.

תחבורה -

רואים את הנושא כנושא קריטי. דבר שמבטיח השתתפות בפעילויו, מפגש חברתי, העצמה אישית, איכות חיים.

סיכום

מטרת המושב הייתה להציף באיזה תחומים ואיך רואים התושבים חשיבות שנפתח על מנת לאפשר גמלאות מוצלחת. שלושת התחומים שעלו בכנס יצטרפו לתחומים העולים במפגשים בקיבוצים ויחד יעצבו את התחומים בהם תתמקד העמותה בשנים הבאות.

סיכום כללי של המושב

עצם קיום המושב בכנס היה חשוב. הדבר חייב את צוות העוסקים בתחום להכין חומרים לדיון להכין סיכום של תקופת עבודה ולהציגה לציבור, 

דברים  שיתכן ואחרת לא היו נעשים. יחד עם זאת ישנה תחושה של חוסר מיצוי. על מנת להגיע יותר עמוק ויותר מקיף היה צורך ליותר זמן.

כמו כן יש תחושה שמכוון שלמעגלים הגיעו בעיקר בעלי העניין יתכן וכנס יעודי בנושא היה משקף יותר את דעת התושבים לגבי השאלות שהוצגו.

תודה לעוסקים בדבר. 

להתראות בשנה הבאה.