טיולים‏ > ‏

סיורים במסגרת תכנית יד בן צבי

https://sites.google.com/a/vatikim.org.il/vatikim/trip/yad-ben-zvi/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%97%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%93%D7%91%20%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A5.jpg