חוברת זכויות ושרותים למשפחה המטפלת באזרח הוותיק

בהתרגשות רבה אנו משיקים חוברת עם כל הזכויות והשירותים הנמצאים במועצה שלנו עבור משפחה מטפלת באזרח הוותיק והיא שיתוף פעולה יחד עם העוסקים בתחום הזקנה בקהילות שלנו.
החוברת נמצאת >> בקישור זה וניתן להדפיס אותה או להפנות לפי צורך.
לכל שאלה או התייעצות ניתן לפנות למדור לזקן וליחידה לבני משפחה מטפלים בעמותה.