גונן

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
נקודת מפגש - גונן - נקודת מבט - ממגיב ליוזם מירי קקון
עומרי יוגב
יום ב' 16:30- לפרטים והרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
נקודת מפגש - גונן - נקודת זינוק- צ'יקונג אורי רובין
יום ג' 16:00- לפרטים והרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
נקודת מפגש - גונן - נקודה למחשבה - אקטואליה בעיניים גליליות רובי המרשלג
יום ו' 10:00- לפרטים והרשמה