נאות מרדכי

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
נקודת מפגש - נאות מרדכי - נקודת זינוק - טאי צ'י ליאור לוין
יום ב' 10:00-11:00 לפרטים והרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
נקודת מפגש - נאות מרדכי - נקודה למחשבה - אקטואליה בעיניים גליליות רובי המרשלג
יום ד' 17:30-19:00 לפרטים והרשמה