ערכת שתילה עד הביתערכת שתילה עד הביתהבית פתוח ותכנית הקיץ בעיצומההבית פתוח ותכנית הקיץ בעיצומההבית פתוח ותכנית הקיץ בעיצומההבית פתוח ותכנית הקיץ בעיצומההבית פתוח ותכנית הקיץ בעיצומההבית פתוח ותכנית הקיץ בעיצומההבית פתוח ותכנית הקיץ בעיצומהלא מוותרים על פעילות גופנית בימי קורונהלא מוותרים על פעילות גופנית בימי קורונהצוות מרכז היום מגיע "עד הבית"זמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונה