מלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמתחילים לטייל על השבילשנת פעילות חדשה במציאות משתנהמפגש אויר ואווירה ראשון לשנת תשפאמפגש אויר ואווירה ראשון לשנת תשפאעד הבית - ערכת שומרים על כושרעד הבית - ערכת רוגע-לךלא מוותרים על פעילות גופנית בימי קורונהלא מוותרים על פעילות גופנית בימי קורונהצוות מרכז היום מגיע "עד הבית"זמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונהזמן קורונה