טיולי קהילה בקשרמועדוני הקיבוצים מטייליםמטיילים על שביל ישראלמטיילים על שביל ישראלסיורים של מועדוני מופתפעילות רב דורית מסע דור 3שרותים חברתיים לשלום הזקןתערוכת תלמידי החוג לצילוםמפגשי אויר ואווירה לשורדי שואהמסעות בתבונהמסעות בתבונהחוגגים בבית ותיקי הגלילחוגגים בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמלא עניין, פעילות והנאה בבית ותיקי הגלילמתחילים לטייל על השבילשנת פעילות חדשה במציאות משתנהצוות מרכז היום מגיע "עד הבית"