טיול שנתי לירושלים קהילה בקש"ר 11-13.9.17

15/01/2018 09:03