טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17

15/01/2018 09:03
  • טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17 (3)
  • טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17 (4)
  • טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17 (5)
  • טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17 (6)
  • טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17 (7)
  • טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17 (8)
  • טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17 (9)
  • טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17 (1)
  • טיול מרכז יום לבית שערים 12.12.17 (2)