שביל ישראל ליערות הכרמל | 29.12.17

15/01/2018 09:03
  • שביל ישראל 29.12.17 (1)
  • שביל ישראל 29.12.17 (2)
  • שביל ישראל 29.12.17 (3)
  • שביל ישראל 29.12.17 (4)
  • שביל ישראל 29.12.17 (5)
  • שביל ישראל 29.12.17 (6)
  • שביל ישראל 29.12.17 (7)