סיור יד בן צבי | 15.1.18

31/01/2018 08:33
  • סיור יד בן-צבי 15.1.18 (1)
  • סיור יד בן-צבי 15.1.18 (2)
  • סיור יד בן-צבי 15.1.18 (3)
  • סיור יד בן-צבי 15.1.18 (4)
  • סיור יד בן-צבי 15.1.18 (5)
  • סיור יד בן-צבי 15.1.18 (6)
  • סיור יד בן-צבי 15.1.18 (7)
  • סיור יד בן-צבי 15.1.18 (8)
  • סיור יד בן-צבי 15.1.18 (9)