ערב הוקרה לבני ה-80, ילידי 1937| 1.10.17

15/01/2018 09:03
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (1)
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (2)
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (3)
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (4)
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (5)
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (6)
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (7)
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (8)
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (9)
  • הוקרה לבני ה-80 ילידי 1937 (10)