גדוד 202 של הצנחנים מגיע להתנדב במרכז היום | 1.5.18

02/05/2018 11:06

גדוד 202 מפלוגה ג' של הצנחנים הגיעו להתנדבות במרכז היום.
קיימנו יחד מפגש משמעותי ורלוונטי בנושא אחריות ואפילו גייסנו אותם למשימות החשובות כמו נקיון כיסאות..

היה מפגש מרגש!