אירוע קהילה בקש"ר במרכז קלור 4.12.17

15/01/2018 09:03