קתדרה

הקתדרה בעמותת ותיקי הגליל מציעה לימודים רב תחומיים, קורסים, חוגי יצירה, התפתחות וחוגי התעמלות מגוונים.

המרצים, המנחים  ומדריכי הטיולים, במסגרת הקתדרה, נבחרו בקפידה והנם בעלי ידע וניסיון רב בתחומם.

 

מטרות הקתדרה
לאפשר לתושבים הוותיקים מגוון רחב של פעילות בתחום הפנאי, להמשך חיים פעילים, משמעותיים ולרכישת השכלה וידע בגיל המבוגר, תוך גיוס סגל מרצים ומנחים איכותי.

תיאום ואיגום משאבים בין גופי המועצה לטובת התושבים הוותיקים.

 

אוכלוסיית יעד

בעלי תעודת אזרח ותיק.
בהעדר תעודת אזרח ותיק - ההשתתפות בקורס הינה על בסיס מקום פנוי ובמחיר אחר.