קתדרה

שנת הלימודים תשפ"ב תפתח ביום ראשון 3.10.2021 ותסתיים ביום חמישי 1.7.2022.
הפעילות תתקיים באופן פרונטלי בשני מוקדי פעילות: בבית ותיקי הגליל ובמרכז קלור, ותתקיים ברצף לאורך השנה למעט ימי חג וערבי חג. 
לתוכנית הלימודים הפרונטלית לשנה"ל תשפ"ב >> לחצו על קישור זה


מטרות הקתדרה
לאפשר לתושבים הוותיקים מגוון רחב של פעילות בתחום הפנאי, להמשך חיים פעילים, משמעותיים ולרכישת השכלה וידע בגיל המבוגר, תוך גיוס סגל מרצים ומנחים איכותי.
תיאום ואיגום משאבים בין גופי המועצה לטובת התושבים הוותיקים.

אוכלוסיית יעד
בעלי תעודת אזרח ותיק.
בהעדר תעודת אזרח ותיק - ההשתתפות בקורס הינה על בסיס מקום פנוי ובמחיר אחר.