אודותינו

עמותת ותיקי הגליל הוקמה בשנת 1993 במטרה לקדם את צרכי אוכלוסיית הזקנים באזור, לדאוג לאיכות החיים של הזקנים לנחת ולנוחות בהתייחס לתשתית ולמורשת המקום, ובהתייחס לצורכי המחר, תוך מימוש מצוינות מקצועית וכדאיות כלכלית. הדבר נעשה ע"י פיתוח מודל מתודולוגי ומקצועי להתמודדות החברה עם תהליכי התארכות תוחלת החיים והעלייה ברמת החיים, תוך שימת דגש על אחריות בלעדית של הקיבוץ על זקניו. 

מטרות העמותה:

פיתוח סל שירותים לזקן על בסיס תשתית שירותים קיימת ובהתייחס למורשת האזור. 

פיתוח שירותי שיקום, טיפול, סיעוד, תעסוקה והעשרה לזקנים עם מוגבלויות שונות.

פיתוח פעילויות פנאי, לימודים ומפגש חברתי.

ריכוז מידע בתחום הזקנה, הזכויות והשירותים הניתנים באזור ובארץ.

קירוב וחיזוק הקשר בין הזקנים לבין קבוצות גיל שונות בישובים. 

העמותה מקיימת מגוון רחב של שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה באזור ובארץ.

עיסוקי העמותה כוללים פיתוח והעשרה מקצועית לעובדים עם אוכלוסיית הותיקים ביישובים.

מדי שנה מתעדכנת ומתפרסמת תוכנית הפעילות השנתית.