תל חצור - הדרכה

הדרכה וליווי קבוצות בתל ובמוזיאון 
קבוצת ותיקים מדרום העמק אשר מתעניינים בהיסטוריה וארכיאולוגיה ומדריכים בגן הלאומי תל חצור ובמוזיאון באיילת השחר.