כפר סאלד

פינה חמה

כזת: אסתי דרור

052-4555152

[email protected]

אם בית: זיוה נודל