יום רביעי

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
סדנת צילום חוויתי - מתחילים שעיה אי-מגור
בית ותיקי הגליל יום ד' 09:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ערבית - תרבות ושפה פתחי מסאלחה
בית ותיקי הגליל יום ד' 09:00-10:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
חוקרים מספרים מרצים מתחלפים
בית ותיקי הגליל יום ד' 09:00-10:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
פאשיה מיכל לסקרט
מרכז קלור יום ד' 9:00-10:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
היסטוריה - שירים וסיפורים ד"ר תמיר הוד
מרכז קלור יום ד' 09:00-10:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
סדנת צילום חוויתי - מתקדמים שעיה אי-מגור
בית ותיקי הגליל יום ד' 11:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
אבולוציה, מזג אויר ואסטרופיזיקה ד"ר גדי איש
בית ותיקי הגליל יום ד' 11:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
חושבים זכרון | סמסטר א' סגל מכון פויירשטיין
בית ותיקי הגליל יום ד' 11:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
חושבים זכרון | סמסטר ב סגל מכון פויירשטיין
בית ותיקי הגליל יום ד' 11:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
צ'י-קונג אורי רובין
מרכז קלור יום ד' 11:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
סיפורי המקרא באמנות זהר רובינשטיין
מרכז קלור יום ד' 11:00-12:30 לפרטים נוספים