יום רביעי

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
סדנת ציור אשליות אופטיות בציור תלת מימד יונתן גל
בית ותיקי הגליל יום ד' 9:00-12:30 לפרטים והרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
מטבח מנצח דינה קינן
בית ותיקי הגליל יום ד' 09:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
סדנת צילום חוויתי שעיה אי-מגור
בית ותיקי הגליל יום ד' 09:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ערבית מדוברת | רמה 2 פתחי מסאלחה
בית ותיקי הגליל יום ד' 09:00-10:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
בין אמת היסטורית לאמת אמנותית - יצוגה של השואה בתרבות ד"ר תמיר הוד
מרכז קלור יום ד' 09:00-10:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
פאשיה מיכל לסקרט
מרכז קלור יום ד' 9:00-10:30 לפרטים והרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
היסטוריה של א"י - מלחמת ששת הימים ד"ר חגי ספר
מרכז קלור יום ד' 11:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
צ'י קונג רונה קנר
מרכז קלור יום ד' 11:00-12:30 לפרטים והרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ערבית מדוברת | רמה 1 פתחי מסאלחה
בית ותיקי הגליל יום ד' 11:00-12:30 לפרטים והרשמה