יום חמישי

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
נגרות רמי גולן
בית ותיקי הגליל יום ה' 09:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
רקמת עמים | ממשיכות אביבה יסעור
בית ותיקי הגליל יום ה' 9:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ציור - מסע רעיוני במבע חזותי רז כחלון
בית ותיקי הגליל יום ה' 09:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
בית מדרש אורית רוזנבליט
בית ותיקי הגליל יום ה' 09:00-11:20 לפרטים נוספים