יום חמישי

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
מועדון כושר בוקר צוות מדריכי/ות הכושר
בית ותיקי הגליל יום ה' 6:30-8:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
נגרות רמי גולן
בית ותיקי הגליל יום ה' 09:00-12:30 לפרטים והרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
רקמת עמים - ממשיכות אביבה יסעור
בית ותיקי הגליל יום ה' 09:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ציור - מסע רעיוני במבע חזותי רז כחלון
בית ותיקי הגליל יום ה' 09:00-12:30 לפרטים והרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
בית מדרש אורית רוזנבליט
בית ותיקי הגליל יום ה' 09:00-12:30 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
מועדון כושר אחה"צ צוות מדריכי/ות הכושר
בית ותיקי הגליל יום ה' 16:30-18:30 לפרטים נוספים