קיץ 2019

לעיון בחוברת הפעילות >> לחצו כאן

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
איכות חיים | ימי שלישי
מרצים מתחלפים
מרכז קלור לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
שתי סדרות הקיץ | ימי ראשון ושלישי
מרצים מתחלפים
לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
סרט + | ימי ראשון
מרצים מתחלפים
קמפוס מזרחי, אולם זרנגין, מכללת תל-חי
יום א' -
יום א' -
לפרטים והרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
הסעות לסדרה סרט+ | ימי ראשון קמפוס מזרחי, אולם זרנגין, מכללת תל-חי
יום א' -
יום א' -
לפרטים והרשמה