בעלי תפקידים

יו"ר עמותה

ראול כהן

מנכ"ל

זאבית דרומי

גזבר 

יונתן פרידמן

מבקר

גבי גרינפלד

רו"ח

רפי עדי

 

חברי ועדת ביקורת 

יהודה קדר

שדה נחמיה

אילנה מילרד

גדות

 

חברי ועד וחברי אסיפה

יונית קורן

שניר

ראובן אריאל

דן

מיקי שמחאי

הגושרים

גל סער

איילת השחר

 

חברי אסיפה

אילנה מילרד

גדות

מירה גלס

גונן

מיקי גרי

יראון

יהודית המאירי

כ. בלום

מעין פלמה

כ. הנשיא

אלדד בן עמרם

כ. סאלד

מיכל כרמלי

יפתח

חוה וינברג

מנרה

אביבה להב

מעין ברוך

שלמה זבדי

סאסא

אילנה באומן

עמיר

יהודה קדר

שדה נחמיה

אורית תמיר

להבות הבשן