חזון העמותה

חזון עמותת ותיקי הגליל

הגליל העליון יפעל להעצמת הזקן

כפרט וכשותף פעיל

בקהילה המקומית והאזורית,

תוך פיתוח מתמשך של מערך שירותים

עדכני ומתאים,

חיזוק ביטחון בסיסי לעת זקנה

ופתיחת הזדמנויות

לקידום התחדשותה של כלל הקהילה

וצמיחתה האורגנית

מתוך כבוד, הערכה ומחויבות לאבות האזור

כחלק בלתי נפרד

מהקהילה האזורית ורצף החיים.